Hva er grunnlån fra Husbanken?

Husbanken kan gi lån til bygging av ny bolig, kjøp av forhåndsgodkjent ny bolig eller til oppgradering av eldre boliger. Forhåndsgodkjent bolig er et prosjekt der utbygger som bygger boliger for salg, har søkt og fått innvilget Husbank-finansiering som kjøpere av boligene kan benytte, forutsatt at de har betjeningsevne.

Husbanken kan ved nybygg gi lån på inntil 80 prosent av totale kostnader for byggeprosjektet. Hvor stor lånebelastning du tåler, kan simuleres på vår låne- og livsoppholdskalkulator.
I tillegg må Husbanken vurdere om boligen har tilstrekkelig pantesikkerhet.